labirintfoto.com/bernardaimislav

Bernarda i Mislav je prvi svatovski web ovakvog oblika u Hrvatskoj, a nastao je u suradnji Studija Labirint i Matije Copaka.

Svrha weba je prezentacija mladenaca i njihove svečanosti.